Sihirbazlık Efektleri

Sihirbazlık efektleri genel olarak 8 farklı türdedir. Tüm efektler; içinde bulunulan durum gereği, yapılması mümkün olmayan işleri, özel aletler ve teknikler ile gerçek hayatta yapmaktan ibarettir.

Sihirbazlık sanatı oldukça zengindir. Yapabileceğiniz gösteri sayısı sizin hayal gücünüzle sınırlıdır. Bu iş uzun yıllar süren bir eğitim gerektirir. Sahne bilgisi, seyirci psikolojisi, kostüm bilgisi, teknik bilgiler, illüzyon tarihi gibi pek çok konuyu kapsar. Birkaç illüzyon oyunu yada teknik sır bilmekle sihirbaz olunmaz.

Sihirbazların kullandığı sekiz temel efekt kategorisi vardır. Efekt; ‘olan şey’ demektir, yani ‘ne oldu?’ sorusuna verilecek cevaptaki ‘şu oldu’ cevabının ‘şu’ kısmıdır.

sihirbazlik efektleriBu efektleri ise şu şekilde listeleyebiliriz;

1.Üretme (production)
Şapkadan tavşan çıkartma, havadan yakalanan iskambil kartları, sahnede birden meydana gelen nesneler. Bunlarn hepsi üretme sihirbazlığıdır. Yoktan var etme olarak ta tarif edilebilir.

2.Yok etme (vanish)
Sihirbazın parmağını şıklatmasıyla kaybolan para, kafeste kaybolan kuşlar, kaybolan değnek gibi örneklerle açıkladığım bu yöntem var olan bir şeyi yok etme diye açıklanabilir.

3.Şekil değiştirme (transformation)
Kafese bir tavuk yerleştirilir. Sihirbaz kafesin üstünü örter ve birkaç sihirli söz söyleyip kafesi açar. Tavuk yumurtaya dönüşmüştür. Boş bir kutu içine yerleştirilen beyaz mendilin tavşana dönüşmesi diğer bir örnektir. Şekil değiştirme bir şeyi başka bir şeye dönüştürmektir.

4.Parçalayıp tekrar birleştirme (restoration)
İp iki parçaya kesilir ve bu iki parça tekrar birbirine bağlanır, düğüm kaybolur, ip eski haline geri döner. Gazete kağıdını parçalayan Sihirbaz parçaları avucunda toplar. Gazete kağıdı parçaları birleşerek eski haline döner. Bayan bir asistanın vücudunu iki parçaya bölüp birleştirmek de bu efekte bir örnektir.

5.Yer Değiştirme (teleportation)
Bozuk parayı kaybedip sahnenin diğer ucundaki boş kutudan çıkartan bir sihirbaz izlemişsinizdir. Bir asistan sahnedeki boş sandık içine yerleştirilir, sandık kapağı kitlenir. Sihirbaz sandığın üzerine çıkar ve bir örtü ile kendini gizler. Bir saniye geçmeden örtü açılır. Sandığın üzerinde asistan durmaktadır. Sandığın kilidi açılır ve içinden sihirbaz çıkar. Yer değiştirme bir nesneyi bulunduğu yerden başka bir yere transfer etmektir.

6.Uçurma / Havada Asılı Bırakma / Hareket Ettirme (Levitation / Suspension / Animation)
Asistanını hipnotize ettikten sonra onu yer çekimine karşı koyarak uçurmaya başlar. Vücudunun etrafından bir halka geçirerek hiçbirşey bağlı olmadığını gösterir. Close up artistleri ise sizden ödünç aldığı parayı uçurur. Yada bir   skambil kartını uçurur. Bazende bir mendil uçarak  şişenin etrafında dans etmeye başlar. Uçurma, kendini, asistanını yada bir nesneyi yer çekimine karşı koyarak havaya kaldırmasıdır.

7.Delip Geçmek (penetration)
Katı bir nesnenin diğer bir katı nesnenin içinden geçmesidir. Sihirbazın elindeki halkaları birbirinin içinden geçirmesi. Hokka oyunu olarak bilinen “Cups and Balls” da bu tür efektlere bir örnektir.

8.Zihinsel illüzyon (Mentalizm)
Seyirciler ellerindeki kağıtlara birşeyler yazar. Sihirbaz bu kağıtları toplayıp herkesin gözü önünde yakar ve küllere bakarak kimin ne yazdığını doğru tahmin eder. Eğer hatırlasanız birkaç sene önce ünlü illüzyonist David Copperfield sayısal loto sonuçlarını tahmin etmişti. Telepati, sanatçının olmamış ama olacak olayları yada görmediği şeyleri doğru tahmin etmesi vb. gösteriler mentalizm efektlerinin çeşitli örnekleridir.

Doruk Ülgen