Tel: 0212 356 0 900 I E-Posta: info@dorukulgen.com

Bilinçdışı Algı Yönetimi Eğitimi

Algı, bireyler tarafından hisleri sayesinde edindikleri bilgileri anlamak ve içinde bulundukları dünyaya düzen vermek için, seçme, organize etme ve yorumlama işlemidir. Yani hissettiklerimiz değil, algıladıklarımız düşüncelerimize ve dolaylı olarak davranışlarımıza etki eder. Peki algı yönetimi hayatımız için neden önemli ?

Çünkü hayat; onu nasıl algıladığımıza göre şekillenmektedir ve algı doğru yönetilirse hayatınıza pozitif katkıda bulunabilir. Kişisel gelişimin yanı sıra iş dünyasında da algı yönetimi büyük önem taşımaktadır. Yoğun reklam kirliliği, yaşam zorlukları, toplum baskıları vb. algılarımıza müdahele eden onca unsurdan sıyrılarak hedeflerimize ulaşmak için algı yönetimi bir gereklilik haline gelmiştir.

Kurumsal Eğitim Talebi için Tıklayın

 • Pazarlama
 • Satış
 • İnsan Kaynakları
 • Yönetim
 • Operasyon / Kordinasyon
 • Müşteri İlişkileri

gibi departmanlarda Algı Yönetimi tekniklerinin kullanımı verimliliği arttıracak ve fark yaratacaktır. Kişisel gelişim amaçlı, kişinin kendi algısını şekillendirmesi dışında, bir başka kişiye / topluluğa uygulunan algı yönetimi teknikleri; bu kişinin ya da grubun bu durumu farkında olması halinde direnç göstereceğinden ve başarı oranı ciddi derecede azalacağından; çoğunlukla Bilinçdışı Düzeyde Algı Yönetimi teknikleri kullanılır. Bu şekilde karşı taraf herhangi bir şeyin farkında olmadan istenilen şekilde etkilenir, düşünür, yönlendirilir. Deneyim, güdüsel durum ve duygusal durum algıyı etkileyen ve tetikleyen üç önemli etkendir. Bu değişkenler algıyı tamamen değiştirebilir ya da algılayıcı da “algı savunması” oluşturabilir. Bu sebeple algı yönetimi son derece hassas bir bilim alanıdır.

Düşündüğünüz, söylemek istediğiniz,söylediğinizi sandığınız, söylediğiniz, karşınızdakinin duymak istediği,duyduğu, anlamak istediği, anladığını sandığı, anladığı arasında farklar vardır. Dolayısıyla insanların birbirini yanlış anlaması için en az 9 olasılık vardır.

Eğitim Hakkında

Doruk Ülgen eğitimlerinde; ulaşılmak istenen sonuca yönelik ya da algı yönetiminin kullanılmak istediği alana yönelik pratik bilgiler ve uygulanabilir teknikler öğretmektedir. Teoride kalacak ilginç bilgiler değil, gerçek hayatta kullanılabilecek, verimliliği ve etkiyi arttıracak teknikleri, uygulamasını göstererek öğretir. Eğitim süresi talep ve ihtiyaca göre 15 dakika ya da 1 tam gün sürebilir. Eğitim, etkinliğe göre firmanın talebi ve hedefi doğrultusunda hazırlanır.

Sihirbazlar, illüzyonlarını yaratmak için insanların algılarını manipule ederler. Dogmaları, koşullu düşünceleri, bilinçdışı varsayımları, koşullanmış yorumları ve zihnin pek çok zayıf noktasını değerlendirerek, seyircilerin zihinlerini yanıltırlar. Doruk Ülgen, gösterilerini kullanarak hem eğlenceli hem de akılda kalıcı bir eğitim vermenin yanı sıra, zihin yanıltma sanatı diyebileceğimiz illüzyon sanatının incelikleriyle algı yönetimine farklı ve çok etkili bir bakış açısı getirmektedir. Mentalizm (zihin becerileri) alanında bir numara olarak bilinen Doruk Ülgen, insan zihnini, algısını ve başarabileceklerini başka hiç bir yerde göremeyeceğiniz şekilde sergilemektedir. Satış / Pazarlama alanındaki uzmanlığı sayesinde ise iş dünyasını, ticareti, kurumsal yapıları yakından tanımakta, eğitimlerini alanların fark yaratabilmesini sağlamaktadır.

 

Algı Yönetiminin Kullanım Alanlarına Örnekler

 • Yüz Okuma
 • Mülakat Yönetimi
 • Bilinçdışı Pazarlama
 • Kaos Yönetimi
 • Problem Çözümü
 • Ekip Yönetimi
 • Motivasyon
 • Müşteri Sadakati
 • Satış Kapatma
 • Sunum Teknikleri
 • Etkinlik Planlama
 • Subliminal Reklam

Algı Nedir ? Bilinçaltı mı, Bilinçdışı mı Doğrudur ?

Algıyı basite indirgediğimizde; bu yazının renginin siyah olduğunu ‘öğrendiğimiz’ için siyah olduğunu söyleriz ancak yeşil olduğunu öğrenseydik yeşil derdik ya da bir göz hastalığı sebebiyle bu yazıyı yeşil görebilirdik ya da bu yazı zaten siyah değil, sayfada kullanılan diğer renklerden dolayı yeşili siyah gibi görüyoruz. Algı beynimize aktarılan bilgilerin işlendikten sonra kazandığı anlam, bizim bilgiyi ‘anlayış’ımızdır.Gerek topografik kuram, gerek yanlış çeviri, zihinsel örgütlenmede dikey hiyerarşik bir sistem algısına neden olmuştur. Bilinçaltı istemli şekilde bilincin altına atılan her şeyi içeriyor. Ancak bilinçdışı, istemsiz şekilde bilinçdışında kalan, kontrol edemediğiniz verilerden oluşuyor. Bilince çıkınca anksiyete yaratacak duygu ve dürtüler bilinçaltına bastırılmaz, bilinçdışına itilir. Kısacası, bilinçaltı kelimesinin doğru kullanımı, doğru terim ‘‘bilinçdışı’’dır.

Back to Top
Burada birşey yazmıyor, ama siteyi çok karıştıranlara bulacakları birşey daha olsun diye koyduk. O kadar düşünceli, o kadar ilginç bir ekibiz işte biz.